ทีทีบี เปิดลงทะเบียน ช่วยเหลือรอบใหม่ ให้ยืม 1 แสนทุกอาชีพ ไม่ต้องค้ำ

สินเชื่อบุคคล จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต เป็นสินเชื่อเงินสด อเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้ที่ช่วยในเรื่องการใช้จ่ายทั่วไป เพื่อใช้ในการอุปโภคภายในครัวเรือน หรือใช้จ่ายในสิ่งต่างๆที่จำเป็นก็ได้ วงเงินในการกู้ยืมสูงถึง 5 เท่า ของของรายได้ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น
อายุผู้กู้อยู่ระหว่าง 20 – 60 ปี ขึ้นไป
เป็นพนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือน ขึ้นไปสำหรับที่ทำงานปัจจุบัน
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป และ ประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

ผู้มีสิทธิ์กู้

เป็นผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัท

วงเงินกู้

วงเงินกู้ยืมสูงสุด 5.0 เท่าของรายได้
วงเงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
วงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
วงเงินกู้ยืมอนุมัติ ระหว่าง 30,000 – 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน (กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับธนาคารทหารไทย)
มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาท จะได้รับวงเงินกู้ยืมสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้ 12 – 60 เดือน (เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด)
อัตราดอกเบี้ย

ผู้มีรายได้ประจำ จำนวนเงินกู้ยืมทุกวงเงิน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 14 – 25 % ต่อปี
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว จำนวนเงินกู้ยืมทุกวงเงิน ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม 19 – 25 % ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ลักษณะหลักประกัน

สินเชื่อไม่มีหลักประกัน

เอกสารประกอบการกู้

ผู้มีรายได้ประจำ
ㆍสำเนาบัตรประชาชน
ㆍต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน)
ㆍ สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
ㆍ กรณีที่มีรายได้อื่นๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนา
บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และเลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
ㆍ สำเนาบัตรประชาชน
ㆍ กรณีบริษัท ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อ

ผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
ㆍกรณีห้างหุ้นส่วนจากัด ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจากัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีร้านค้า ใช้สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
ㆍสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อ และ
เลขที่บัญชีของผู้สมัครเพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *