ออมสินเปิดสินเชื่อสุขสำราญ สวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

ชาวเกษียณหรรษา ยิ้มได้แบบสุขสำราญ เพราะมีเงินใช้หลังเกษียณ ด้วยโปรโมชันโดนใจ กับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

โปรโมชันพิเศษ

สำหรับลูกค้าใหม่ (ที่มีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง​/สำนักงานคลังจังหวัด) เมื่อจัดทำนิติกรรมสัญญา ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.66-31 พ.ค.66 รับของสมนาคุณดังนี้

ได้รับ กระเป๋าพับได้ GSB จำนวน 1 ใบ มูลค่าใบละ 99 บาท (จำกัด 500 รายแรก)
วงเงินกู้ 500,000 บาท ถึง 999,999 บาท

ได้รับ ร่มไม้เท้า GSB จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 250 บาท (จำกัด 200 รายแรก)
วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป

ได้รับ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดดัชนีมวลกาย จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าเครื่องละ 1,200 บาท (จำกัด 250 รายแรก)
หมายเหตุ :

กิจกรรมส่งเสริมการขาย เฉพาะลูกค้ารายใหม่
ธนาคารจะจัดส่งของสมนาคุณให้ลูกค้าที่ได้รับของสมนาคุณ ภายใน 60 วันทำการ หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ปัจจุบัน MRR เท่ากับ 6.495% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
เฉพาะข้าราชการบำนาญ หรือ ลูกจ้างประจำ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดที่ออกให้โดยกรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) เท่ากับ 4.250% คำนวนจากวงเงินกู้ 1.00 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี
หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จุดเด่น

กู้ง่าย ตอบทุกโจทย์ความต้องการในวัยเกษียณ ด้วยสิทธิบำเหน็จตกทอด

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

เพื่อชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

ดอกเบี้ย MRR – 2.245% ต่อปี

ฟรีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

เพื่อเป็นเงินทุน หรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบวิชาชีพ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
จำนวนเงินให้กู้

ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินบำเหน็จตกทอดที่กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด รับรองสิทธิ
กรณีขอกู้เพิ่ม จำนวนเงินที่กู้รวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน รวมกับจำนวนเงินในหนังสือ รับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน (ฉบับส่วนที่ได้รับบำเหน็จตกทอดเพิ่ม)
ระยะเวลาชำระเงินกู้

เป็นไปตามบันทึกข้อตกลง สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
การชำระหนี้เงินกู้

ผู้กู้สามารถเลือกส่งชำระไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละงวดกับเงินต้นบางส่วน ได้โดยพิจารณาตามความสามารถในการส่งชำระหนี้ของผู้กู้
กรมบัญชีกลางหักเงินบำนาญหรือบำเหน็จรายเดือน และเงินได้อื่น เพื่อชำระหนี้ ธนาคารเป็นงวดรายเดือน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *