ใครอยากทำงานกระทรวงต่างประเทศ ไม่ต้องสอบ กพ. ได้เงินเดือนเริ่มต้น 17,000 บาท

กระทรวงต่างประเทศเปิดรับสมัครพนักงาน ไม่ต้องสอบ กพ. ได้เงินเดือน 17,000 บาท

คุณสมบัติ

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 15,000 – 17,500 บาท/เดือน

การรับสมัคร

ยืนด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในวันและ เวลาราชการ โดยระบุหน้าซองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)”

ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 “พร้อมเขียนที่มุมซองด้านขวาล่างว่า ”
(สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)

ทางโทรสาร หมายเลข 0 2643 5064

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected]

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

การรับสมัคร

ยืนด้วยตัวเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา ในวันและ เวลาราชการ โดยระบุหน้าซองว่า “กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ (สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)”

ส่งทางไปรษณีย์ไปยัง กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 “พร้อมเขียนที่มุมซองด้านขวาล่างว่า ”
(สมัครงานตำแหน่งพนักงานประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน)

ทางโทรสาร หมายเลข 0 2643 5064

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected]

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published.