กรมขนส่งเปิดอบรม ต่อใบขับขี่ออนไลน์ 2565

มาแล้วครับสำหรับใครที่บัตรขับขี่หมดอายุแต่ไม่ว่างหรือไม่สะดวกเดินทางไปต่ออายุที่ใบขับขี่ที่กรรมขนส่ง ตอนนี้สามารถทำออนไลน์ได้นะครับ แค่เข้าไปลง ทะเบียน

ดูวีดีโออบรม ตอบคำถมให้ถูกต้องในเว็บไซต์ แล้วไปจองวันเวลาไปต่อใบขับในแอปได้เลยย อย่าลืม เตรียมเอกสารไปด้วยน้า

1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่ 3.ใบรับรองแพทย์

การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์
เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com

ช่องทางลงทเบียนผ่านแอพ
แอป DLT Smar Queue

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.DLT.SmartQueue&hl=en
https://apps.apple.com/th/app/dlt-smart-queue/id1437480803

กรุงไทยเปิดให้กู้เงิน 15 เท่าของรายได้ สมัครได้ทุกอาชีพ

กรุงไทยปล่อยเงินกู้สูงสุด 15 เท่าของรายได้ กับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ อนุมัติไว้ ดอกเบี้ยต่ำ เช็กเลยใครขอกู้ได้บ้าง

ธนาคารกรุงไทย ปล่อยสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ ให้กับข้าราชการไทย วงเงินพร้อมใช้ในยามช็อตโดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินสูงสุด 15 เท่าของรายได้* (*วงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้กู้และ MOU ของแต่ละหน่วยงาน)

ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้นเพียง 6.47% ต่อปี** (**สำหรับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเริ่มต้น MRR+0.25% ต่อปี (MRR = 6.22% ต่อปี ณ 3 พ.ค. 65))

มีไว้ ไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ย

*เงื่อนไขและเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สำหรับรายละเอียด-เงื่อนไข

คุณสมบัติผู้กู้

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ พนักงานราชการ พนักงานสัญญาจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

มีอายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี และระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี

มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมรายปี 200 บาท

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สำเนาทะเบียนบ้าน

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้สามารถทำประกันกลุ่ม*ได้ ด้วยข้อเสนอเบี้ยประกันที่ต่ำและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า เงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

*การทำประกันกลุ่มเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.